YÖNETİM TAAHÜDÜMÜZ

ANASAYFA / KURUMSAL / YÖNETİM TAAHÜDÜMÜZ

YÖNETİM TAAHÜDÜMÜZ

Aykin, kalitenin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması, etkinliğinin devamı ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin yerine getirilmesi kararlılığını taşımaktadır.

 

Bu konudaki sorumluluğunun gereği olarak;

Firma Yönetimi,

 

Müşteri talepleri ile yasal mevzuat şartlarını karşılamanın önemini, kuruluşun tüm birimlerine iletilmesini sağlamayı,

 

Firmanın kalite yaklaşımı ve vizyonunu belirleyen kalite politikasını oluşturmayı,

 

Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini sağlamaya yönelik olarak, kalite hedefleri belirlenmesini ve hedeflere uygun çalışılmasını sağlamayı,

 

Kalite yönetim sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin sağlanması amacıyla, planlı gözden geçirme faaliyetlerini uygulamayı, gerekli kontrol ve karar mekanizmasını işletmeyi,

 

Sistemin etkin işleyişi açısından gerekli olan kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir.